IT

Det evige og det flygtige – IKTs rolle i skolen


Lars Vavik, professor, Høgskolen Stord/Haugesund


Et fantastisk oplæg af en virkelig kapacitet på området!!! Vaviks gode power points vil blive tilgængelig senere.

Brobygning mellem elevernes digitale verden og skolekulturen skal på plads. I øjeblikket er der stor forskel på skolefag og strukturen af det, eleverne er optaget af i fritiden.Den digitale revolution er så voldsom, at nogle mener, at hele skolesystemet er i fare. Man kan fx forestille sig, at de allerbedste inden for et fag underviser 2-3000 studerende over nettet, og at alle andre undervisere så bliver overflødige!
Udvikling har været kolossal fra, at man i 1980 skulle lære programmeringssprog til at vi i dag kan klare det hele med fingre direkte på skærmen, så selv 3-årige kan være med.

Digitale læremidler kan grundlæggende beskrives med to forskellige metaforer:
1) Guiden – som eleven styres igennem fx programmeret instruktion
2) Torvebesøget – hvor eleven er involveret i opdagende læring og selv styrer sin vej igennem

Forskning fx ved Seymour Papert, MIT tyder på, at traditionel brug af digitale læremidler ikke giver bedre læring og tænkning. Da K kom til i IKT (altså kommunikation) skete der en ændring med fokus på, at elever kan mødes på virtuelle mødesteder og det digitale bliver levende involveret i kollaborative læreprocesser.

I Norge taler man om digital kompetence som den femte kernekompetence, som eleverne skal udvikle.
Skolen har en udfordring! Netgenerationen stiller nye, bastante krav til undervisningen: …school seems to them to be borin, passive and tedious… de tænker og lærer på en anden måde (jf Rosen, 2010: Understanding the iGeneration and the Way They Learn)
.
MEN – undersøgelser viser klart, at hvis der kun fokuseres på IT, og fagligheden bliver væk, falder de faglige færdigheder. For Norge er situationen den, at elever ligger i toppen af listen mht IT-kompetencer men i bunden i forhold til udvikling af faglige kompetencer. Også ifølge Hatties (2009) undersøgelser, er der ikke udelte positive effekter af, at bruge IT.

Lars Vavik henholder sig til at ny didaktisk model, hvor teknologien får en helt central plads: Når man planlægger undervisning, skal der tænkes FAG + PÆDAGOGIK + TEKNOLOGI ind HVER gang.
Der tales om den langsomme eksplosion, hvor lærerens tilstedeværelse med tilhørende definitionsmagt til at bestemme den dominante situation ikke findes længere.
En virkelige farlig kombination er en lærer med
dårlige faglige kompetencer + høje IKT-kompetencer!!!

I skolen konkurrerer elevernes brug af spil og sociale medier med de faglige aktiviteter i klassen. Nogle af verdens ressourcestærke forældre vælger at sætte deres børn i skoler, hvor der IKKE er adgang til IT! Det faglige skal læres, og læreren skal stille op i forhold til at bestemme indholdet. Når man er 16 år og føler meget og tænker lidt, kan man ikke tage ansvar for sin egen læring.

Spørgsmålet er, om elevernes digitale livsverden og skolekulturen kan forenes. Nogle lærere har faktisk forbavsende succes med dette og den vigtigste variabel viser sig at være lærere med universitetsuddannelse i faget:
1) Universitetsuddannelse i faget på højeste niveau – korrelation 1,21
2) Giver ofte faglige tilbagemeldinger til eleverne – korrelation 0,77
3) Giver eleverne mulighed for både instruktion og udforskende læring – korrelation 0,53
4) Har særlig tiltro til IKT som hjælpemiddel – NEGATIV korrelation – 0,46

Vavik har sammen med en række forskere netop fået tildelt midler til et stort forskningsprojekt:
Learning in the 21st century: Capitalizing on students’ digital strengths; compensation for desired capabilities
Projektet kan følges her: http://educationl21.wordpress.com/?ref=spelling

No comments:

Post a Comment